Công ty cổ phần Nội Thất Trẻ Việt Nam luôn tự hào rằng là một trong những số ít đơn vị đầu tiên trong lĩnh vực thi công và thiết kế nội thất. Ngay từ những năm 1999, Nột Thất Trẻ đã có mặt tại Hà Nội. Trải qua hơn 18 năm xây dựng và trưởng thành, công ty ngày càng lớn mạnh và đạt được nhiều niềm tin của khách hàng. Từ những năm đầu khi mà mọi người chưa hiểu biết nhiều về thiết kế nội thất thì Nội Thất Trẻ đã được hình thành, tiên phong đi trước trong những kiến trúc xây dựng. Tuy gọi là Nội Thất Trẻ nhưng chưa chắc đã có công ty nào vượt qua được về kinh nghiệm và uy tín trên thị trường cả nước.