Nơi giao lưu và tương tác giữa Khách hàng và các đối tác của Connect Design . Hướng đến đem những giá trị tốt nhất cho KH và tạo nên những không gian sống mơ ước và tinh tế cho KH của Connect Design