CÔNG TY TNHH TCAD tại Số 35 Vũ Ngọc Phan, Đống Đa, Hà Nội là công ty thiết kế nội thất