Thiết kế văn phòng với thiết kế chọn Màu Sơn Theo Hướng

Chọn màu sơn theo hướng vừa dựa vào yếu tố ngũ hành cùng với căn cứ vào hướng của căn phòng. hiện nay hướng của văn phòng chủ yếu dựa vào hướng của cửa sổ, nếu cửa sổ quay theo hướng nào thì hướng của văn phòng theo hướng đó, và khi đã xác định thì ta có có thể dễ dàng chọn được màu sơn.
Xem thêm
Rút gọn