Văn phòng đại diện của công ty vận tải biển AShipco

AShipco là một công ty chuyên về dịch vụ vận tải biển, vì vậy trong thiết kế văn phòng đại diện không chỉ mang đến vẻ chuyện nghiệp, hiện đại mà còn thể hiện được đặc thù công việc. Để tạo cảm hứng làm tốt, nâng cao chất lượng công việc thì thiết kế cũng cần phải được chú trọng rất nhiều.
Xem thêm
Rút gọn