Điều khoản sử dụng

Xin chào bạn đến với 9houz.com. Nếu bạn sử dụng website của chúng tôi tức là bạn đã đồng ý với các điều khoản sau đây.

1. Trách nhiệm của người sử dụng:

  • Khi bạn truy cập vào website 9houz.com có nghĩa là bạn đồng ý với các điều khoản này. Trang web có quyền thay đổi, chỉnh sửa, thêm hoặc lược bỏ bất kỳ phần nào trong Quy định và Điều kiện sử dụng, vào bất cứ lúc nào. Các thay đổi có hiệu lực ngay khi được đăng trên trang web mà không cần thông báo trước.

  • Bạn hiểu và tự chịu trách nhiệm hoàn toàn đối với các rủi ro có thể xảy ra cho việc bạn truy cập trang web, những rủi ro này liên quan đến những thiệt hại cho máy tính của bạn, hoặc thiết bị khác hoặc việc mất các dữ liệu do việc tải xuống các tài liệu bị virus; lỗi chương trình hoặc bất kì các lỗi nào khác…

  • Bạn hiểu và đồng ý rằng dịch vụ có thể bao gồm các thông tin quảng cáo, thông tin liên lạc của URL mà các thông tin này là một phần trong việc tham gia trang web của chúng tôi.

2. Nội dung trang web

  • Trang web này chỉ dùng để cung cấp thông tin về hình ảnh và các sản phẩm liên quan chứ chúng tôi không phải nhà thiết kế và sản xuất. Vì vậy những đánh giá, nhận xét hiển thị trên website là ý kiến cá nhân của khách hàng, không phải của chúng tôi.

  • Các thông tin được đăng tải trên website với mục đích làm lợi cho người sử dụng (cung cấp các thông tin, ý tưởng về nội thất và các nhà cung cấp dịch vụ tương ứng,...)

3. Quyền sở hữu và trách nhiệm

  • Chúng tôi là chủ sở hữu của trang web này. Bất cứ phần mềm được sử dụng và thông tin giới thiệu cho bạn qua trang web đều được bảo vệ bởi luật bản quyền và sở hữu trí tuệ hiện hành.

  • Chúng tôi có thẩm quyền chỉnh sửa trang web, cập nhật, thay đổi, xóa bỏ hoặc chấm dứt ngay bất kỳ nội dung nào mà không cần thông báo cho người sử dụng. Người sử dụng có trách nhiệm thường xuyên cập nhật các điều kiện và điều khoản trong thông báo này.

  • Chúng tôi có quyền thực hiện các biện pháp an ninh để bảo vệ và chống các truy cập trái phép hoặc sửa đổi trái phép, tiết lộ hoặc phá hủy thông tin.

  • Website có thể cung cấp liên kết đến các trang web khác được cung cấp bởi bên thứ ba ("Các Trang Liên Kết"). Chúng tôi không có nghĩa vụ giám sát các nội dung trên các trang web liên kết và không có quyền thay đổi, cập nhật hoặc kiểm soát nội dung trên các trang liên kết. Các trang liên kết có thể có quy định, chính sách riêng tư, điều khoản bảo mật, điều khoản truyền tải thông tin cá nhân và các điều khoản khác, không trùng với các điều khoản được cung cấp trong Chính sách Quyền riêng tư của chúng tôi. Nếu quý khách truy cập các liên kết này, xin vui lòng xem điều khoản sử dụng, chính sách riêng tư, thông báo và chính sách tương ứng.

4. Luật áp dụng

Trang web này tuân theo sự điều chỉnh của pháp luật nước CHXHCN Việt Nam, bao gồm cả việc truy cập và sử dụng website của người sử dụng.

Thông báo này và tất cả các điều khoản sử dụng tạo thành toàn bộ thỏa thuận giữa 9houz và người sử dụng liên quan đến việc sử dụng các thông tin trên website. Người sử dụng nên thường xuyên truy cập để theo dõi các quy định ràng buộc này khi sử dụng.